Systeembehandeling

Home » Aanbod » Systeembehandeling

Als een lid van een gezin een probleem heeft beïnvloedt dit alle gezinsleden. De systeembehandelaar richt zich op de manier waarop mensen met elkaar omgaan en met elkaar communiceren, maar ook op de invloed van bijv. school, werk, buurt, religie en cultuur.
Patronen kunnen zich door de generaties heen herhalen. Samen met het gezin wordt onderzocht waar de klachten of problemen mee te maken hebben en wie er bij de behandeling kan worden betrokken om tot verandering te komen.

Systeembehandeling en EMDR

Als een beangstigende gebeurtenis je leven beïnvloedt kan gebruik worden gemaakt van EMDR. EMDR is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken. Ook voor complexe traumatische ervaringen en behandeling op het gebied van gehechtheid kan EMDR toegepast worden. De behandeling kan dan gecombineerd worden met gezinsgesprekken of ouderbegeleiding. Basisveiligheid en gehechtheid van kinderen worden optimaal ondersteund door de samenwerking van therapeuten met de belangrijkste mensen in het leven van het kind: hun ouders/opvoeders. EMDR is er voor elke leeftijd en kan ook los van de gezinsbehandeling vorm krijgen.

Systeembehandeling met mentaliseren

Mentaliseren is het continue besef dat in interactie met een ander zowel jijzelf als de ander een eigen binnenwereld heeft met eigen gedachten en gevoelens. In deze vorm van systeembehandeling wordt de nadruk op het mentaliseren gelegd, zodat relaties in het gezin kunnen verbeteren en eventuele emotionele ervaringen beter verwerkt kunnen worden. Kinderen die jong leren hun gevoelens te verwoorden en inzicht krijgen in de gevoelens van een ander hebben daar in hun verdere jeugd en hun volwassen leven profijt van. Zij hoeven hierdoor hun gevoelens van onmacht, frustratie en boosheid minder met hun gedrag te uiten.