Klachten

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook wel misverstanden. Als u het met bepaalde zaken niet eens bent of u bent ontevreden over de bejegening of de hulp die u krijgt, laat het dan weten.

Heeft u een algemene klacht over Het Familiecentrum, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris Monique Berg. Zij is te bereiken via moniqueberg@hetfamiliecentrum.nl Als u ontevreden bent over de behandeling, dan is een gesprek met de behandelaar de snelste weg tot een oplossing. Als u dit moeilijk vindt, mag u ook mailen, een brief schrijven of opbellen. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat dan kunt u de klacht voorleggen bij een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging van de betreffende behandelaar.