Hulp bij complexe scheidingen

Home » Aanbod » Hulp bij complexe scheidingen

In toenemende mate worden er helaas relaties verbroken, en vaak met jonge kinderen die daar op de een of andere manier last van hebben. Vanuit principes uit het ontwikkelde groepsprogramma Kinderen uit de knel heeft het Familiecentrum ook een individueel gezinstraject voor ex partners en hun kinderen die de transitie naar het parallel ouderschap of het co ouderschap nog niet of niet volledig hebben doorgemaakt. Aanmelding altijd via een verwijzer/jeugdhulpverlener van het sociaal team van Amstelveen/Aalsmeer of de DUO gemeenten.