Ouderbegeleiding

Home » Aanbod » Ouderbegeleiding

U kunt allerlei redenen hebben om voor ouderbegeleiding naar Het Familiecentrum te komen. Bijvoorbeeld omdat:

  • de opvoeding niet gaat zoals u wilt
  • u niet meer weet hoe u uw kind kunt helpen
  • u als ouder steeds tegen bepaalde gevoelens en patronen bij uzelf aanloopt
  • u zich afvraagt: doe ik het wel goed zo?

Soms is er een bepaald patroon ontstaan waardoor de ontwikkeling moeizaam verloopt. In de ouderbegeleiding kunnen we hier zicht op krijgen en stappen zetten naar verandering.

Onverwerkte gebeurtenissen of sterke emoties met betrekking tot het ouderschap kunnen het gedrag en de beleving van u als ouder meer bepalen dan u wilt. Inzicht krijgen in uw eigen emoties en gedrag kan het ouderschap ten goede komen.

Specifieke doelen kunnen zijn:

  • Zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van uw kind
  • Onderscheiden welke aspecten van de probleemsituatie bij uw kind liggen en welke bij u of de omstandigheden
  • Omgaan met de verschillen in opvoeding tussen beide ouders
  • Meegroeien met de ontwikkeling van uw kind