Infant Mental Health behandeling

Home » Aanbod » Infant Mental Health behandeling

De ontwikkeling van een baby of peuter verloopt lang niet altijd zorgeloos. 
Omdat jonge kinderen geheel afhankelijk zijn van hun ouders of verzorgers hebben problemen in de ontwikkeling veel invloed op de relatie met die ouders en op de relatie van de ouders onderling.

Jonge kinderen hebben nog niet de beschikking over veel verschillende uitingsvormen en ouders kunnen zich hierdoor machteloos voelen als zij hun kind niet kunnen troosten of helpen.

De infant mental health (IMH) specialist kijkt naar het kind in interactie met de ouders en zoekt met de ouders naar de oorzaak van het gedrag. De IMH behandeling vindt zoveel mogelijk bij het gezin thuis plaats.