Individuele therapie

Home » Aanbod » Individuele therapie

Binnen Het Familiecentrum wordt ook individuele therapie aan kinderen en jongeren aangeboden. Veelvoorkomende klachten waarmee kinderen voor individuele therapie worden aangemeld zijn: angsten, trauma-klachten, somberheid, boze buien, dwangen en tics.

Tijdens individuele therapie onderzoek je samen met de therapeut hoe het komt dat jij je bijvoorbeeld gespannen, somber of onrustig voelt. Samen maak je een plan om je weer beter te voelen en leer je omgaan met jouw klachten en moeilijke situaties. De oplossing kan liggen in het maken van andere keuzes of in anders leren denken en doen, maar begint altijd met meer bewustwording en begrip.

De therapie vindt in principe wekelijk plaats op een vast tijdstip. Als jouw klachten minder worden, zal dit langzaam worden afgebouwd naar 1 x in de 2 tot 4 weken.

Individuele therapie binnen Het Familiecentrum wordt altijd aangeboden in combinatie met gesprekken met jouw (stief)ouders, soms gebeurt dit door een andere therapeut. Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden, is afhankelijk van hetgeen nodig is. Soms worden ouders alleen gesproken, maar ook vaak met jou erbij. We doen wat nodig en wenselijk is.