(Gezins-)creatieve therapie

Home » Aanbod » (Gezins-)creatieve therapie

Creatieve therapie is een toegankelijke en laagdrempelige vorm van therapie. Gebruikmakend van beeldend materiaal wordt de mogelijkheid geboden te laten zien wie je bent, wat je bezighoudt, hoe je je voelt en op welke manier je dingen aanpakt. Door het bewust aanbieden van bepaalde materialen kan er goed worden aangesloten bij de interesses van het kind en het gezin en een ontwikkeling op gang worden gebracht. Waar in de therapie aan wordt gewerkt is afhankelijk van de hulpvraag.

Veel voorkomende doelen binnen deze vorm van therapie hebben betrekking op :

  • Versterken van het zelfbeeld:ontdekken en uitbreiden van eigen mogelijkheden en vergroten van zelfvertrouwen
  • Gedragsverandering:leren plannen, beter leren omgaan met frustraties en verbeteren van de concentratie
  • Emotionele problemen: inzicht krijgen in en uiten van emoties en verwerken van verdrietige of traumatische ervaringen

Individuele creatieve therapie wordt altijd aangeboden in combinatie met ouderbegeleiding. Het is ook mogelijk om met een broer of zus creatieve therapie te krijgen.

Gezinscreatieve therapie/observatie

Door non-verbaal gezamenlijk aan een creatieve opdracht te werken kunnen gezinsleden leren het onderling contact te verbeteren, patronen in de interactie te ontdekken en indien gewenst te doorbreken of leren ouders weer de regie te nemen.

Deze therapie volgt op een gezinscreatieve observatie, waarin de problematiek in kaart wordt gebracht. De gezinscreatieve therapie is een laagdrempelige vorm van therapie, die vroegtijdig ingezet kan worden. Gezinnen blijken het een plezierige manier te vinden om met elkaar aan het werk te gaan.

In een gezinscreatieve observatie wordt er in een korte tijd zicht gekregen op de onderlinge interactie, taakverdeling en dynamiek binnen het gezin. Naar aanleiding van de observatie krijgt het gezin een gericht advies.