Floorplay

Home » Aanbod » Floorplay

Floorplay is geschikt voor kinderen van 0-6 jaar, die een ontwikkelingsachterstand hebben.

Bij Floorplay speelt de ouder samen met het kind. Dit kan met speelgoed of materiaal, maar het kan ook tijdens een verzorgingsmoment, zoals eten, badderen of verschonen. Floorplay is erop gericht de interactie met het kind te verbeteren en van hieruit de ontwikkeling te stimuleren.
Floorplay werkt volgens het DIR model van Stanley Greenspan.
Dat houdt in dat wordt uitgegaan van het ontwikkelingsniveau van het kind (Developmental based). Er wordt gekeken naar de individuele kenmerken van het kind, zoals de sensorische informatieverwerking; hoe gaat het kind om met geluids-, visuele, tast en evenwichtsprikkels (Individual based). En Floorplay gebeurt altijd in interactie met de ouder (Relationship based).

De Floorplayspecialist komt bij het gezin thuis om de ouder te helpen de spelvaardigheid te ontwikkelen, zodat deze ingezet kan worden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Voor welke kinderen is Floorplay geschikt?

Voor kinderen
die weinig contact maken uit zichzelf
die veel hetzelfde spel laten zien
die moeilijk kunnen wennen aan nieuwe situaties
bij wie de spraak-taalontwikkeling onvoldoende op gang komt
met regulatieproblemen
die snel overprikkeld zijn
die een beperking hebben

Floorplay bij Het Familiecentrum

  • Het gezin komt voor een kennismaking naar Het Familiecentrum, waarbij de zorgen besproken worden en de Floorplayspecialist uitleg kan geven over het Floorplayaanbod. Er is een ouderbegeleider bij dit gesprek aanwezig.
  • De Floorplayspecialist komt thuis een spelmoment filmen
  • De filmbeelden worden met de ouders besproken: er wordt gekeken naar het ontwikkelingsniveau van het kind (bij Floorplay spreken we van Mijlpalen)
  • Er wordt een plan gemaakt waar het Floorplaytraject zich op gaat richten
  • De Floorplayspecialist komt 4 keer thuis, waarbij de ouder met het kind speelt en de Floorplayspecialist coacht
  • Na 4 keer een evaluatiegesprek op Het Familiecentrum en bespreken van de doelen voor vervolg

Vervolg behandeling

Gemiddeld zijn er 10 tot 15 sessies nodig.